JAARVERSLAG 2019

JAARVERSLAG 2019

ARTIKELEN

INLEIDING

VOORWOORD VAN HET BESTUUR 2019: VIJF AMBITIES

Moeten we 2019 in één woord vatten, dan is het wel ‘trots’. Trots zijn we op de manier waarop we ondanks allerlei belemmeringen er tóch in zijn geslaagd om met energie en overtuiging te blijven werken aan ‘Ieder kind veilig’.

AMBITIE #1

ONZE TEAMS ZIJN VITAAL EN STABIEL

Om ieder kind veilig te kunnen stellen moeten onze gezinsmanagers in topvorm zijn. Dit vraagt om vitale medewerkers en stabiele teams die opereren op volle sterkte. Dus startten wij een arbeidsmarktcampagne.

AMBITIE #2

Wij ontwikkelen ons iedere dag

Dit jaar zijn we volledig gaan werken volgens de bedoeling. Dit leidde tot betere resultaten bij gezinnen én meer werkplezier bij gezinsmanagers.

AMBITIE #3

Wij geven kinderen een stem

Wie kunnen beter aangeven hoe het écht met ze gaat, dan kinderen zelf? Gezinsmanager Paula en ervaringsdeskundige Nathalie vertellen over het belang van praten met en luisteren naar kinderen.

AMBITIE #4

VEILIGHEID VOOR KINDEREN DOOR ZORG VOOR HUN OMGEVING

Hoe beter we onze gezinnen leren kennen, hoe meer we ons realiseren dat de oorzaken van onveiligheid voor kinderen veelal liggen in problemen waar de volwassenen om hen heen mee worstelen.

AMBITIE #5

ONZE RESULTATEN ZIJN MERKBAAR EN MEETBAAR

Het is niet niks wanneer je missie ‘Ieder kind veilig’ is. Dan wil je zeker weten dat wat je doet effect heeft én onderzoek je voortdurend of het nog beter kan. Hoe draagt onze aanpak bij delictgedrag bijvoorbeeld bij aan onze missie?

2019

JAAROVERZICHT

IN BEELD

In alles dat we doen, stellen we het belang van kinderen voorop. Toch nemen we in onze haast om voor hen aan de slag te gaan, ..

2019

IN CIJFERS

In alles dat we doen, stellen we het belang van kinderen voorop. Toch nemen we in onze haast om voor hen aan de slag te gaan, ..

Colofon

Het Jaarverslag 2019 is een
uitgave van Jeugdbescherming
Regio Amsterdam (Jeugdbescherming)
Tekst: Juul Klarenbeek, Die van
Communicatie.
Foto’s: Ralf Mitsch
Concept en vormgeving:
andrewsdegen.com
Techniek:
Studio Waterloo
Redactie: Anne-Marieke Douma, Lobke van Rijn, Nico Hees (Jeugdbescherming)
Hoofd-/eindredactie: Els van Dijk en Simone Postma (Jeugdbescherming)

Met dank aan alle geïnterviewden!

© 2019 www.jeugdbescherming.nl

Stichting Jeugdbescherming Regio Amsterdam (Jeugdbescherming) zorgt voor een leefsituatie waarin kinderen blijvend veilig kunnen opgroeien. Jeugdbescherming is een gecertificeerde instelling in het kader van de Jeugdwet 2015 en voert GGW (intensief systeemgericht casemanagement) uit in gezinnen met een kinderbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel én met gezinnen in het kader van preventieve jeugdbescherming.

KvK 34185945