Klaar voor de toekomst

In 2020 ging een nieuwe medezeggenschapswet in en tekende de cliëntenraad een nieuwe medezeggenschapsregeling. Dit was een mooie basis voor de nieuwe medezeggenschap. Hoewel corona de plannen in de war gooide, was de raad op verschillende onderwerpen actief. De cliëntenraad kreeg versterking van jeugdige collega’s: de jongerenraad staat klaar voor de start.

De cliëntenraad heeft zich dit jaar op verschillende fronten ingezet voor de belangen van cliënten, met als belangrijkste focus de nieuwe inrichting van de medezeggenschap. Hierbij ging de raad moeilijke thema’s niet uit de weg en dat heeft de nodige inspanningen gekost. Aan het begin van 2021 hebben we afscheid moeten nemen van drie gedreven leden: Bettina, Oscar en Rachel. Zij hebben keihard gewerkt aan een gedegen basis voor de cliëntenraad en daar zijn we ze ontzettend dankbaar voor.

Thema’s in 2020

De cliëntenraad dacht mee bij de ontwikkeling van een corona-routekaart voor medewerkers van Jeugdbescherming. Ook gaven ze advies over omgaan met narcisme, huiselijk geweld en het herkennen van kindermisbruik. Culturele diversiteit stond ook op de agenda. En samen met Jeugdbescherming maakte de cliëntenraad zich sterk voor een gezinswet. Deze moet het Jeugdbescherming mogelijk maken om zowel kinderen als ouders de juiste hulp te bieden.

Jongerenraad

Het was al langer onze wens om jongeren een stem te geven via medezeggenschap. Dit jaar zijn hiervoor de voorbereidingen gestart. Inmiddels staan vijf jongeren klaar om plaats te nemen in de jongerenraad die in 2021 van start gaat. Voorzitter Lynn kan niet wachten om aan de slag te gaan: “Ik ben nu achttien en heb al mijn hele leven contact met Jeugdbescherming. Ik heb zelf ervaren dat sommige dingen beter moeten. Het verbaasde mij eerlijk gezegd dat Jeugdbescherming geen jongerenraad had. Wie kunnen er beter vertellen wat er anders kan, dan wij? Bovendien is het voor jongeren belangrijk dat ze, als ze over Jeugdbescherming willen praten, terechtkunnen bij leeftijdgenoten. Met onze feedback willen wij Jeugdbescherming versterken en andere kinderen en jeugdigen helpen.”


De medezeggenschapsregeling
Deze regeling, gebaseerd op de nieuwe medezeggenschapswet voor cliënten van zorginstellingen die Nederland sinds 1 juli kent, bevat onder andere afspraken over de rechten en plichten voor beide partijen. Ook beschrijft de nieuwe regeling op welke manier Jeugdbescherming de cliëntenraad (financieel) ondersteunt. De cliëntenraad en Jeugdbescherming zetten als een van de eerste een handtekening onder de nieuwe medezeggenschapsregeling.

Foto:
Lynn, voorzitter jongerenraad