Medezeggenschap en toezicht in beweging

In een jaar waarin alles vooral op afstand plaatsvond, gaven de raad van toezicht, ondernemingsraad en cliëntenraad allen op eigen wijze vorm aan medezeggenschap en toezicht. Ondertussen waren de raden zelf ook volop in beweging. Om de medezeggenschap te hervormen, om met nieuwe gezichten een koers uit te zetten en met Jeugdbescherming mee te denken over de onvoorziene gebeurtenissen, aanhoudende problemen én hoopvolle ontwikkelingen in 2020.

Cliëntenraad: Een nieuwe invulling aan medezeggenschap

Ondernemingsraad: Zelfs op afstand voelsprieten

Raad van toezicht: Nabij blijven, ook bij je opdrachtgevers