Echt iets veranderen
Met elkaar

Iedere dag ervaren ruim 16.000 gezinnen in Amsterdam onveiligheid thuis. Vanwege problemen door huiselijk geweld, armoede, psychiatrie of verslaving. Voor de kinderen uit deze gezinnen en voor hun ouders, is de weg naar het krijgen van de juiste hulp en ondersteuning te onduidelijk of te lang. Dat moet anders. Want als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg.

Dus werken in Amsterdam de gemeente en verschillende organisaties in de jeugd- en volwassenzorg samen aan een nieuw stelsel. Die brengt de hulp die nodig is, eenvoudiger en sneller dichtbij met pilots zoals Blijvend Veilig en Jeugdbeschermer in de wijk. Hierin versterken professionals elkaar door gebruik te maken van ieders expertise en niet na, maar naast elkaar te werken. Samen onderzoeken we wat werkt. Door te doen.

Blijvend Veilig: Een nieuwe aanpak, een blijvende verandering

Jeugdbeschermer in de wijk: Landsmeer laat zien dat het werkt

Jeugdbeschermer in de wijk: De tandem-aanpak in Eindhoven

Jeugdbeschermer in de wijk
Jeugdbeschermer in de wijk is een initiatief tussen de lokale Ouder- en Kindteams, de William Schrikker Stichting en Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Ook Samen DOEN was bij de samenwerking betrokken. Deze organisatie is inmiddels opgegaan in de Ouder- en Kindteams en Buurtteams van Amsterdam.

Samen optrekken met en voor gezinnen
De afgelopen jaren waren gezinsmanagers van Jeugdbescherming en de William Schrikker Stichting al vanuit een consulentenrol betrokken bij wijkteams in Amsterdam. Dit jaar is de samenwerking uitgebreid door jeugdbeschermers een nog actievere rol te laten spelen en ook fysiek aanwezig te laten zijn in de wijk. Het doel is om elkaar zo goed mogelijk te helpen in het doen wat nodig is voor gezinnen. Op die manier krijgen gezinnen sneller en in een vroeger stadium de juiste hulp en kan deze vaker geboden worden binnen het vrijwillig kader.

Deze pilot ging in juni 2020 in Amsterdam van start. In de gemeenten Landsmeer en Eindhoven werken professionals uit de wijkteams en van Jeugdbescherming op soortgelijke wijze samen.