Weten wat er speelt, ook op afstand

De ondernemingsraad behartigde dit jaar merendeel vanuit huis de belangen van alle medewerkers en deed hier haar uiterste best voor. Voorzitter Petra de Vries is blij met het resultaat. De OR was betrokken bij de belangrijke onderwerpen van 2020 en nieuwe leden zorgden voor een nog scherpere blik.

Signaleren en in actie komen

Corona was ook voor de ondernemingsraad een van de hoofdthema’s. Het coronateam hield de hele organisatie op de hoogte van het laatste nieuws, ontwikkelingen en aangepaste werkwijzen. Ook de OR zag veel coronavragen voorbijkomen. Petra: “Gezinsmanagers vroegen zich af: ‘Hoe zorg je in deze crisis voor de veiligheid van de kinderen?’ en ‘Hoe zit het met de onkostenvergoeding voor reizen en thuiswerken?’ De OR bracht vragen in beeld en onderzocht tegelijkertijd met het landelijke OR-platform in hoeverre algemene regelgeving in de maak was. We gaan tenslotte naar een nieuw ‘normaal’ qua thuiswerken en blijven hierover in gesprek met de organisatie.”

Ondernemingsraad

Bestaat in totaal uit 8 leden. In 2020 zijn er 4 leden vertrokken en 2 nieuwe leden toegetreden.

Onderwerpen in 2020: corona, Blijvend Veilig, Jeugdbeschermer in de wijk, ziekteverzuim, onderhandelingen over de tarieven 2021.

Meedenken, ook op het gebied van verzuim

Jeugdbescherming kreeg te maken met stijgend ziekteverzuim, een signaal waar de OR op inzoomt. Petra: “Veel uitval valt nu onder psychische klachten met privé-gerelateerde oorzaken. Maar als je dit heftige werk doet, met veel confrontaties, loop je bij problemen thuis sneller over. Ziekteverzuim is voor ons daarom aanleiding om te kijken wat we als organisatie extra kunnen doen voor medewerkers en wat dit vraagt van de verzuimbegeleiding. Ook willen we de indirecte uitval door corona eruit filteren. Nu voeren mensen drie uur een basisteamoverleg vanachter hun laptop. Wat doet dat mentaal met je? Dit zijn interessante vragen.”

“We houden elkaar scherp als OR en bestuur.

Altijd op de hoogte

De ondernemingsraad is volgens Petra op het punt beland, waar ze wil en móét staan. “We hebben overal toegang toe en schuiven aan bij de belangrijke onderwerpen. We werken goed samen met het bestuur en worden betrokken bij de pilots die Jeugdbescherming als lerende organisatie altijd heeft lopen zoals Blijvend Veilig en Jeugdbeschermer in de wijk. Bij Blijvend Veilig gaan medewerkers van Jeugdbescherming nauw samenwerken met medewerkers van andere organisaties. Wij kijken wat dit voor hen betekent én schatten de mogelijke gevolgen in als de pilot organisatiebreed overgenomen wordt. Om alle ontwikkelingen goed te kunnen volgen, hebben we maandelijks een update met het bestuur. Zo houden we elkaar scherp. Verder volgen we uiteraard de tariefonderhandelingen met de gemeente. De uitkomsten hiervan kunnen gevolgen hebben voor de bezetting en de werkdruk.”

Frisse nieuwe leden

Petra blikt met een goed gevoel terug op dit jaar. “We hebben ook op afstand fijn samengewerkt. De nieuwe leden willen alles weten en zijn ontzettend scherp. Heerlijk! Die scherpte is noodzakelijk want er zijn genoeg onderwerpen waar de OR haar pijlen op kan richten: de lange wachttijd op passende hulpverlening, de tekorten in het sociale domein en de jaarlijkse onderhandelingen met de gemeenten.”


Foto:
Petra de Vries, voorzitter ondernemingsraad