In gesprek blijven, ook als het om geld gaat

Agnes Wolbert startte in april als voorzitter van de raad van toezicht. Ze vertelt over een jaar dat voor Jeugdbescherming in het teken stond van aanpassen, in gesprek blijven over geld en ondertussen dóórgaan: voor de blijvende veiligheid van kinderen.

De raad van toezicht van Jeugdbescherming heeft een nieuwe voorzitter: oud-Tweede Kamerlid en huidig directeur van de NVVE, Agnes Wolbert. Agnes, zelf in het verleden bestuurder van Bureau Jeugdzorg Groningen, startte midden in de coronacrisis en omschrijft 2020 als een ‘lang, maar bijzonder jaar’.

Raad van Toezicht

Totaal 7 leden; 1 scheidend lid, benoeming nieuwe voorzitter Agnes Wolbert.

In 2020 aandacht voor: beleid rond corona, tarifering en financiële vraagstukken, proces van toezicht, boeien en binden van medewerkers, Blijvend Veilig.

Digitale omslag

Het jaar 2020 kende 3 belangrijke onderwerpen. Agnes: “Allereerst was er natuurlijk corona en de digitale omslag die deze crisis met zich meebracht. Gelukkig wist Jeugdbescherming snel de draad op te pakken in het werken op afstand. Dit moest ook wel, als je kijkt naar de urgentie van het werk. Die werd, toen kinderen in moeilijke thuissituaties niet meer naar school mochten, alleen maar groter.”

Dicht bij je opdrachtgevers blijven

Dit jaar domineerden financiën opnieuw de gesprekken. Agnes: “De tarieven in de jeugdbescherming en jeugdzorg zijn zo slecht, dat organisaties over de volle breedte van het werkveld in de problemen raken. De kern van dit probleem, is chronische onderbetaling van de dienstverlening. Hierdoor moest Jeugdbescherming interen op het eigen vermogen. Dit houdt een gezonde organisatie een aantal jaren vol, maar de reserves worden minder en de situatie dus steeds nijpender. Wat Jeugdbescherming goed doet, is dat ze hierover voortdurend in gesprek blijft met haar opdrachtgevers en vertrouwen blijft houden in een oplossing. Ook dat is nabijheid.”

“Elke nieuwe mogelijkheid is ook een vraagstuk.

Blijvend Veilig: veelbelovende ontwikkeling

Een derde thema was Blijvend Veilig: de ontwikkeling van een gezamenlijke aanpak van de jeugdbeschermingsketen richting gezinnen. Agnes: “In dit soort grote beleidsprocessen hoort de raad van toezicht meegenomen te worden, en dat is ook gebeurd. Zo was er een bijeenkomst met de raden van toezicht van de verschillende organisaties. Hier presenteerde het bestuur de plannen en beantwoordde ze vragen. Als raad beoordelen we deze ontwikkeling als veelbelovend, maar complex. Al wisten de partijen in Blijvend Veilig elkaar op inhoud snel te vinden, nu moet alles organisatorisch, wettelijk en financieel nog geregeld worden.”

Informatie rechtstreeks van de bron  

Met haar komst heeft Agnes een nieuwe manier van informatie vergaren geïntroduceerd: elke vergadering nodigt de raad een medewerker uit een onderwerp op de agenda toe te lichten. Agnes: “Op deze manier krijgen we onze informatie rechtstreeks van de betrokken medewerkers. Nabij blijven werkt in ons geval twee kanten op: Jeugdbescherming informeert de raad en wij halen zelf actief informatie op. Als ik terugkijk op het afgelopen jaar ben ik trots hoe iedereen binnen Jeugdbescherming heeft gedaan wat nodig was. Je moet als medewerker een speciaal vlammetje voelen om dit werk te kunnen doen. Bij Jeugdbescherming brandt er nog genoeg vuur.”


Foto:
Agnes Wolbert, voorzitter raad van toezicht