Op nieuwe manieren samenwerken voor het hele gezin

Kinderen gezond, veilig en zo ‘thuis’ mogelijk op laten groeien, dat is de ambitie van gemeenten in de regio Amsterdam-Amstelland en steeds meer gemeenten daarbuiten. Jeugdbescherming draagt hier actief aan bij door met partners binnen én buiten de jeugdbeschermingsketen, op nieuwe manieren samen te werken voor het hele gezin.

We willen dat kinderen blijvend veilig kunnen opgroeien, dus moeten we ook de problemen waar hun ouders mee worstelen, aanpakken. Liefst laagdrempelig en in een vroeg stadium. Dus helpen experts uit de volwassen GGZ ons psychische problemen bij kwetsbare ouders te signaleren en hen hierbij te ondersteunen. En pakken we met lokale teams stress rond bestaanszekerheid aan. We gaan naast ouders staan en kijken wat zij nodig hebben, om er weer te kunnen zijn voor hun kind.

Innovatieve psychiatrie: Samen brede schouders krijgen

Werken aan bestaanszekerheid: Dat doen we samen met lokale teams

Naast ouders, voor kinderen
Dat is de naam van het programma van Jeugdbescherming, gericht op perspectiefbiedend opvoederschap. We willen professionals in de jeugd- en volwassenzorg ervan bewustmaken dat kinderen alleen blijvend veilig kunnen opgroeien als we de patronen bij hun ouders doorbreken. Innovatieve psychiatrie is een van de succesvolle initiatieven binnen dit programma.

Podcast Coalitie naar Thuis
De Coalitie naar Thuis is ook een voorbeeld hoe we naast ouders staan. Het programma streeft ernaar kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien, door maatwerk en duurzame oplossingen aan te bieden. Zo kunnen kinderen in hun eigen omgeving blijven.

In de podcast ‘De droom van Amalia’ van het Nederlands Jeugd Instituut vertellen bestuurders, hulpverleners en een vader hoe de Coalitie naar Thuis de droom van Amalia om weer thuis te wonen realiseerde.