Dubbele trapkracht op de tandem

Jeugdbeschermer in de wijk draait om doen wat nodig is voor gezinnen, in een zo vroeg mogelijk stadium. In Eindhoven werken generalisten van WIJeindhoven en gezinsmanagers van Jeugd Veilig Verder sinds 2016 in een tandem met elkaar samen. De insteek? Kinderen met de juiste professionele hulp en steun van het sociale netwerk veilig en zo thuis mogelijk laten opgroeien. Generalist Jolanda en gezinsmanager Laura over sturen, snelheid maken en alleen verder fietsen.

Jolanda Jaeqx begeleidt als generalist in het Plusteam Jeugd bij WIJeindhoven gezinnen met de meest complexe problematiek. Bij ernstige twijfels over de veiligheid van een kind, schakelt ze Jeugd Veilig Verder in.

Laura Kuijpers werkt als gezinsmanager bij Jeugd Veilig Verder, onderdeel van Jeugdbescherming Regio Amsterdam. Laura ondersteunt waar mogelijk binnen het vrijwillig kader en als het moet vanuit een opgelegde maatregel.

Samen sturen

Wat er ook speelt binnen een gezin, Laura gaat altijd volgens de vaste methodiek van Jeugd Veilig Verder te werk en maakt samen met het gezin duidelijke afspraken over de veiligheid van de kinderen. Laura: “En ik hou in de gaten of het gezin het lukt zich aan die afspraken te houden. Jolanda is van begin tot eind betrokken bij het gezin en het gezin kan met vragen of voor praktische ondersteuning bij haar terecht. Zij is mijn extra paar ogen en oren. Samen weten we precies wat er speelt binnen het gezin.”

Jolanda: “Voor mij als generalist met een specialisatie in gezinnen met complexe problematiek, is in een tandem werken met Jeugd Veilig Verder heel fijn. Ik weet dat, als ik hen bij een gezin betrek, zij pas afstappen wanneer er blijvende veiligheid voor het kind is gerealiseerd.”

De praktijk
Laura en Jolanda werkten samen met een gezin dat bestond uit een alleenstaande moeder en haar vierjarige zoontje. De moeder kampte met een verslavingsprobleem en wilde afkicken. Oma bood aan haar kleinzoon zolang op te vangen. Laura: “Jolanda schakelde mijn hulp in bij het maken van een gezinsplan om de veiligheid van het jongetje ook in de toekomst te borgen.” Jolanda: “Moeder en oma werkten vrijwillig mee, maar het afkicken vorderde niet. Ook was de moeder wispelturig, dan wilde ze haar zoontje ineens mee naar huis nemen. Oma was hier niet tegen opgewassen. Kinderen moeten, als het kan, binnen het eigen netwerk opgroeien. Maar ik had mijn twijfels bij de situatie en de verantwoordelijkheid voor dit jochie en deze moeder en oma drukte zwaar op me. Toen Laura er namens Jeugd Veilig Verder bij kwam, voelde ik mij er niet meer alleen voor staan.”

Snelheid maken

Over wie de tandem bestuurt, is Jolanda heel resoluut: “Laura zit voorop en ik achterop. Laura kan prima zelf fietsen, maar mijn inzet maakt dat we nog sneller gaan. Daarbij stapt Laura na haar begeleiding weer af, waarna ik het stuur naadloos van haar overneem.” Laura: “Dit laatste is bij kwetsbare gezinnen heel waardevol. Want er staan wel afspraken op papier, maar er ligt geen dwingende maatregel van de rechter onder. En gezinnen houden zich aan de afspraken, mede doordat Jolanda bij alle stappen betrokken was en dus precies weet wat er binnen het gezin speelt. En al zit Jolanda misschien achterop, dankzij haar kom ik makkelijker in contact met en op huisbezoek bij gezinnen en krijgen we samen meer voor elkaar.”

Samen keken Jolanda en Laura naar wat voor het vierjarige jongetje belangrijk was. Hoe konden zij werken aan zijn toekomstperspectief? Laura: “Dit kind heeft ook recht op een stabiele opvoeder die voor hem kan zorgen, op een plek waar hij vrij is van huiselijk geweld en drugsgebruik. Zijn moeder was gestopt met haar behandeling en hoezeer je haar gunt dat ze mag veranderen, de tijd was simpelweg op. We moesten daarom besluiten dat de toekomst van het jongetje niet thuis bij zijn moeder ligt. Dit zegt overigens niets over het contact tussen moeder en zoon. Dat is er gelukkig, alleen bepaalt oma nu of en wanneer dit veilig kan.”

Het stuur overnemen

Soms is de inzet van vrijwillige professionele hulp toch niet genoeg en spreekt de rechter een maatregel uit. Dan wordt het gezin onder toezicht gesteld en krijgt Jeugd Veilig Verder de regie. Jolanda: “Als een gezin deze overstap maakt is het fijn dat de gezinsmanager al betrokken is. Het gezin hoeft niet opnieuw zijn verhaal te doen. Verder blijft het gezinsplan, dat al eerder met het gezin is gemaakt, gelden. Zo voorkom je een knip in de zorglijn en werk je echt volgens de gedachte: één gezin, één plan.”


Laura: “Ik durf te stellen dat het ons dankzij onze samenwerking is gelukt dit jongetje binnen zijn eigen sociale netwerk op te vangen. We hebben ons gericht op de krachten van moeder en oma. Inmiddels zijn we op het punt beland, dat moeder het durft te zeggen wanneer de opvoeding haar te veel wordt en is oma echt gaan staan voor haar kleinzoon. Ik zie nu een gelukkig mannetje dat met de juiste ondersteuning veilig op kan groeien bij zijn eigen familie.”

Foto:
Jolanda Jaeqx, generalist Plusteam Jeugd Wijeindhoven
Laura Kuijpers, gezinsmanager Jeugd Veilig Verder

“Onze samenwerking voorkomt een knip in de zorglijn. Dat is echt werken volgens één gezin, één plan.”